Pisanje dnevnika i introspekcija

“Pisanje dnevnika i introspekcija” je online program koji se sastoji od deset video materijala, priručnika u pdf formatu i jedne konsultacije 1:1 po završetku programa.

Namenjen je svima onima koji žele da upoznaju svoj unutrašnji svet emocija, da razumeju sopstvene mehanizme funkcionisanja i razloge zbog kojih se svet doživljava na određeni način, kao i onima kojima se izvesni obrasci ponavljaju, ali ne znaju kako da ih se oslobode.

Ovaj program je idealan za one koji žele sebe stvarno da upoznaju, koji su spremni za vrlo intiman susret sa sobom, kao i za one koji konačno žele da se oslobode lažnih predstava o sebi i svetu, emotivnih naboja i tereta prošlosti.

Dostupan je samo članovima Centra za KULR uz članarinu od 6000 dinara, odnosno 50 eura.

Ovaj program sadrži suštinske teme oko kojih treba da se zapita svaki čovek.

  1. Koje su najneprijatnije stvari koje je u životu doživeo i šta je na osnovu njih zaključio
  2. Kakve poruke je u detinjstvu dobijao od roditelja i iz svog okruženja što se kasnije iznova odražava u životu
  3. Kakav je suštinski odnos sa majkom i ocem (u emocionalnom smislu i pogledu zadovoljenja emocionalnih potreba)
  4. Porodično nasleđe i kako ono oblikuje čoveka
  5. Koje obracsi se prenose sa kolena na koleno
  6. Kako postaviti zdrave granice, a da to nije samoljublje

I još mnogo toga…

Osnovni alat za rad su dnevnik i olovka.

Pitanja u toku rada koja se pojave šalju se mentoru, a sve ostalo važno se beleži i čuva za jednu indidvidualnu konsultaciju na kraju pređenih koraka.

Za više informacija i prijavu, tu je mejl umetnikduse@gmail.com

Svi programi u organizaciji Centra za KULR su #newagefree (oslobođeni manira koje nameće popularna pozitivna psihologija)

%d bloggers like this: