O dobru, zlu i lažnom isceljenju


Danas je sve više tvrdnji da dobro i zlo zapravo ne postoje. Čuju se pitanja – kako nešto može da otpadne od Boga kad je Bog sve stvorio? Čak se često dolazi do zaključka da je “prosto nemoguće odvojiti se od celine, jer svi smo mi jedno.”
A da li je to baš tako?
.
Sećam se jednog filma koji čak počinje rečenicom:  “Najveća laž koju je đavo osmislio jeste da ubedi čovečanstvo da ga nema, da on uopšte ne postoji.” Kada čovek ne zna da ima neprijatelja ili misli da on ne postoji, kako će se protiv njega boriti? Nikako. Za to vreme ovaj može da vršlja kako hoće i dok se osvestiš šta te je snašlo, već je kasno. Završiš kao ona obarena žaba koja nije na vreme iskočila iz kazana.
Mnogi će se zapitati kako prepoznati šta je šta, posebno kad se vuk preobuče u ljupku, slabašnu bakicu?
Bog isceljuje bespovratno i bezuslovno, nakon iskrene molitve i pokajanja. To znači da smo naučili lekciju – poniznosti, predaje ili ovladali nekom drugom vrlinom. Isceljenja koja dolaze kroz njegove svetitelje nikada nisu u izmenjenom stanju svesti. Nijedan svetitelj ne hipnotiše čoveka, niti ovaj pada u trans, niti se bacaka, niti je potrebno da iznova dolazi na seanse, jer se “čisti”. Tako zapravo leči “pali anđeo” – kroz svoje “anđele” koji to nisu i koji šapuću kroz karte, vizije, perca, izmenjena stanja svesti i euforičnu “radost”, neobuzdano smejanje u kome sve postaje “dobro” i dozvoljeno.

Ali, on na taj način zauzvrat traži žrtvu – održava nas u zavisničkom, potčinjenom odnosu, ropstvu, a mnoge stvari se iznova vraćaju u još gorem obliku  – taman kad se najmanje nadaš, kad si na vrhuncu svog “lepršavog stanja”. Stalno vraća čoveka na novu seansu isceljenja, držeći ga kao diler na uzici i vraćajući ga na još jednu dozu “spiritualnog fiksa”.
.
“Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti.”


Mnoge stvari nam Gospod neće dati – zato što to nije za dobro naše duše. Ali, zato ovaj drugi ispunjava želje kao džuboks, jer se raduje našem stradanju. Još seksa, podmlađivanja čime se prkosi prirodnom toku života i stavlja akcenat na fizičko i prolazno, lepih krpica, vrhunske hrane, skupocenih kola, zategnutih guza, para koliko hoćeš… Samo naruči!
Nekad brže, nekad sporije, a nekad nikad – euforični smeh postaje vapaj duše koja se našla na ivici da padne u večiti mrak.

Zapanjujuće je do koje mere čovek i danas pati od istih slabosti; do koje mere misli da može “sam i svojom voljom” da postigne bilo šta. Pa čak i da “ovlada zakonom privlačenja” ili “snagom svog uma kreira realnost.” Ali, onaj ko ne uči iz istorije kao od najbolje učiteljice života mora proći sopstveno iskustvo. I onaj koji misli da je mnogo pametan zapravo je mnogo glup. Pri tome, ne mislim na inteligenciju i sposobnosti.

Zašto ovo pišem?

Mnogo je šarenih i primamljivih ambalaža danas u kojima se servira otrov za dušu – vrlo sladak doduše. Da je gorak, svako bi ga odmah odbacio! Nekada se posledice takve zanesenosti ne vide odmah, a možda se i ne vide na samom čoveku, već na njegovim bližnjima. Roditeljima i deci obično. Na žalost, i sama sam progutala mnoge mamce i čak druge dovodila u zabludu iz čiste naivnosti i bezazlenosti; što bi narod rekao, iz najbolje namere. Zato, praštajte! Meni, drugima, sebi. I tražite oproštaj, jer nema čoveka koji drugog nije povredio iz čistog neznanja, a potom i samog sebe – ili obrnuto.

Danas kada počinje ovaj Veliki post hoću da vam kažem sledeće – uvek tražite istinu. Ko je uporan, pokaže mu se tačno kad je vreme, kad je spreman da čuje i vidi. Kucajte da vam se otvori – ali na vrata koja vode u spasenje i neprolaznost, a ne u mrak i bezdan zarad ugodnog života i trenutnih zadovoljstava. I znajte da dokle god postoje “energetska isceljenja”, “andjeli” sa kojima se ćaska iz kafu i karte, izmenjena stanja svesti i svega drugog što džuboks ima u ponudi, dotle će biti i novih rupa koje iznova treba zapušavati, a “čišćenju” neće biti kraja.

Na kraju, sve i jeste dobro. Ali, ne zbog toga što zlo ne postoji i što nije važno šta radimo i biramo, već samo zbog Njegovog dopuštenja, milosti, vođstva i promisli da kroz prevazilaženje slabosti i grešaka osnažimo i dođemo do istinskog isceljenja.

Blagosloven početak posta 💚 JS

%d bloggers like this: