Rodjenje u grehu


Kada sam bila mladja, nikako nisam razumela zašto se kaže da smo rodjeni u grehu.
“Valjda smo se rodili iz ljubavi svojih roditelja”, mislila sam. Uostalom, nisam mogla da se pomirim sa tim idejom da bismo mogli biti rodjeni grešni i iz greha, jer šta je tako čisto i nevino ako nije beba? Neispisana tabla koja tek treba da se ispisuje…
Vreme je prolazilo, godine su se ređale jedna za drugom, sve dok nije došao taj trenutak da napišem svoju autobiografsku knjigu “Suze peku samo prvi put”. Počela sam da je pišem da bih samu sebe izlečila. Toliko mi nije bilo dobro u tom periodu života da sam bila prinuđena da nađem vezu između mojih unutrašnjih stanja i događaja koji su se odigravali.
I dalje ta moja objavljena, javna životna ispovest predstavlja žestoku emotivnu bombu za svakog ko je dohvati u ruke.
A jedan od najbolnijih trenutaka, kako za mene kao nekadašnjeg aktera i pripovedača, tako i za sve moje čitaoce, upravo je onaj deo u kome opisujem kako sam osvestila ponavljanje određenih tatinih obrazaca.
Za onoga ko ne zna i ko čita nešto prvi put o ovome, suština se svodi na to da od naših roditelja preuzimamo modele ponašanja i razmišljanja – svesno ili nesvesno, namerno ili nenamerno – ili odemo u totalnu krajnost od onoga što smo videli i nasledili, koja nas opet vodi stranputicom i putem laži, umesto putem istine.
Lako je kad još možemo da analiziramo roditelje i njihova dela, ali šta je sa svim onim precima koji takođe žive u nama, a ni imena im ne znamo? Otuda se neko “tradicionalno, porodično” ženi, razvodi, opija, razboljeva, bogati ili osiromašuje… 
Dakle, beba uopšte nije tako čista i nevina, već predstavlja svojevrsni hard disk na kome se nalaze svakakvi podaci i virusi. A šta će se pokazati i upotrebiti, kako, u koju svrhu – zavisi od te bebe kad poraste, od toga da li mudro zna da aktivira ili obriše određeni “program”.
A kada se uzme u obzir vaspitanje i okruženje koje u ogromnoj meri utiču da li će se i šta će se uopšte aktivirati od tih programa, šta možemo očekivati od te bebe jednog dana?
Koliko god bude svesna na jednom planu, toliko drugi segment života može da strada.
I obično strada! Jer, začarano kolo greha se nastavlja.
Eto, tako smo rodjeni u grehu i u njemu živimo. Jedini izlazak iz tog začaranog kruga je uporan i konstantan rad na sebi i molitva. Usklađivanje sa božijom voljom kroz svakodnevno traženje vođstva od Onoga od koga smo tako davno otpali.
Jelena Stefanović
#jelenastefanovich #umetnikduse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: