O kopiranju drugih


Ako nas neko kopira, to znači da nas ne poštuje. Zašto?
~ Zato što sa jedne strane ne ceni ono do čega smo došli trudom, radom, zalaganjem. Ne ceni ono što mi jesmo.
Ne želi da prizna sebi šta ne može ili ne ume, pa to preuzme od nas kako bi sebi dokazao suprotno.
~ U pozadini svega stoji zavist, poređenje. Umesto da se pozabavi osnaživanjem sebe, otklanjanjem svojih slabosti, on se još više oslabljuje tako što kopira, preuzima tuđe i takoreći krade. Ne samo da krši božije zapovesti na taj način, već još dublje kopa jamu u kojoj se nalazi, jer svakom mišlju i takvim delom potvrdjuje da ne valja. Utvrđuje u sebi uverenje i sliku da sa njim nešto debelo nije u redu.
~ Na nesvesnom planu, takva osoba kroz nepoštovanje nas i našeg rada zapravo ne poštuje samu sebe.
~ Šta da radite ako ste se pronašli j ovom tekstu? Na kojoj god strani da ste – onoj koja kopira ili je kopirana – učite, radite i gledajte svoja posla. Ako ste kopirani, budite ponosni što ste primer i inspiracija, ali se ne uzvisite. Ako kopirate, jer ste u manjku ideja, proverite zašto vam je lakše da idete linijom manjeg otpora i gde ste nesvesno procenili da ste nesposobni pa se još kažnjavate dodatnim oslabljivanjem.
.
.
Bez truda nema rezultata. Bez muke nema nauke.
Ako vas nauka ne zanima, zašto se trudite da živite u laži i prikažete sebe u drugačijem svetlu? Priznajte sebi ko ste i koliko možete, i prihvatite to u potpunosti. To je sasvim ok.
Jelena Stefanović
#jelenastefanovich #umetnikduse #radnasebi #imitacija

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: