Razbijanje iluzije br.5

“Novac kvari ljude. Uostalom, duhovnost i novac ne idu zajedno.”
Ovo je zabluda koja zaslužuje medalju.
Novac ne kvari ljude. Novac samo doprinosi da ono što već postoji u ljudima izađe na površinu. Pojačava ga i čini vidljivim.
Ali, hajde da počnemo od početka…
Dok novac nije postojao, razmena se obavljala na sledeći način: ti meni ovcu, ja tebi prase. Ili, ti meni mleko, ja tebi med. I ovakav vid razmene može da funkcioniše do jedne tačke. A u toj tački dolazi do situacije gde meni recimo uopšte ne treba tvoja ovca ili mleko, a tebi treba moje prase ili med. Ili, ako ono što je kod mene ima veću vrednost od onoga što ti poseduješ, i obrnuto. Ne možemo se razmeniti sa kravom i travkom sena, na primer. Baš za takve situacije, čovek se dosetio da kreira novac.
Dakle, novac je sredstvo razmene. I energija. Tačnije energetski tok. Jer, dotok i protok novca funkcioniše po principu plime i oseke. Problem nastaje onog trenutka kada čovek padne u bedak što je nastupila oseka. I čudnovato nekako, ali zameni sopstvenu vrednost i celokupno bivanje sa novčanicama. Takoreći se poistoveti. Odjednom, sredstvo razmene i energetski tok postaju nešto sasvim drugo – razlog za duboki pad u depresiju zbog nesigurnosti, nedovoljnog vrednovanja sebe, niskog samopouzdanja, lošeg raspoloženja, ljutnje, besa, osećaja krivice, samoprezira, nedostatka slobode, osećanja odbačenosti, izolovanosti… Lista je predugačka. Ali, mi sad ovde nećemo istraživati zašto je to tako, to je tema za neku drugu objavu. Pozabavićemo se time šta taj čovek radi kad je plima, a šta kad je oseka.
Ako je čovek inače ohol, grub, neljubazan, ima skrivenu potrebu da vlada drugima, momenat kada ima novac samo će osnažiti ono što u njemu već postoji. Tada će koristiti novac da se sa drugima nadmeće i da se nad njima iživljava. Znate ono: “Ne daj Bože da taj ima vlast!” E, baš na taj tip ljudi mislim.
Ako čovek ostane bez novca, pa ode da ubija i pljačka, jer “mora da se snađe”, to samo znači da je to u njemu postojalo. Kako to da nije našao neki drugi način da generiše i kreira novac nego baš taj? Ima ljudi koji bi radije umrli od gladi, nego povredili druge. Znači, to je takođe u njemu postojalo, samo nije bilo vidljivo.
Kažu i da su bogataši zli. Deluje kao da je ljudima namerno skrenuta pažnja na te “zle bogataše” kako bi se još više odricali novca, jer skoro niko ne želi da bude zao. A zašto se ne pominju oni silni veliki i mali, svakodnevni obični i neobični, bogati i siromašni heroji koji su plemeniti i koji čine dobra dela nezavisno od novca ili njemu uprkos? Šta je sa onima koji silne novce ulažu u pomaganje drugima, ozdravljenje, unapređenje? Ima ih, prepun svet takvih, ali o njima ne slušamo u vestima.
Još jednom – ako se loše osećate zbog toga što imate novac, obratite pažnju da niste “kupili” laž – da duhovnost i novac ne idu zajedno. Jer, jedno sa drugim zaista blage veze nema. Novac samo pojačava ono što u vama postoji. A ako se osećate loše što nemate novac, zapitajte se da niste inače srozali sopstvenu vrednost, pa je finansijska situacija tek odraz toga?
Magičan dan želim!
#jelenastefanovich #magiacandbeyond #thejunkiesoul #centarkulr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: