Razbijanje iluzije br.1

“Sve što vidimo u drugom, postoji u nama”
Sa jedne strane, da – jer, sve je Jedno. Isti molekuli i atomi se šetaju u jednoj istoj kvantnoj “supi”. U tom smislu, ono što je u nama, u drugome je, i obrnuto. Pažnja nam ide na stvari koje imamo ili nemamo, pa to i vidimo kod drugih u moru različitosti.
Sa druge strane, ono što vidimo kod drugih ne mora imati baš nikakve veze sa nama. Beskonačno biće percipira, telo oseća, um kalkuliše i zaključuje.
Ako se kaže ovako kako kaže poznata izreka, možemo pomisliti da onda nikad ne smemo reći da je neko “ovakav” ili “onakav” – da ne bismo prosuđivali, jer navodno govorimo o sebi. Prepoznavanje nije prosuđivanje. Nazivanje stvari pravim imenom nije osuda, kritika, udaljavanje od Izvora, već inteligencija, svesnost.
Kako da znamo u čemu je razlika? Po količini energije koju uložimo u to. Ako se upinjemo da objasnimo kako je neko “loš”, i svemu tome damo emociju netrpeljivosti, mržnje, ljutnje, besa – onda prosuđujemo. Šta više, dajemo svoju energiju tom nekom i jačamo ga, a sebe slabimo. Ako samo uvidimo sa kim imamo posla i nastavimo dalje da biramo za sebe – to je prepoznavanje, bez trovanja sopstvenog bića i tela određenim emocionalnim nabojem.
#jelenastefanovich #magicandbeyond #thejunkiesoul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: