Rad sa unutrašnjim detetom

Inner-child-spirituality-self-love
Rad sa unutrašnjim detetom je od izuzetne važnosti. To dete je ona izvorna iskra ljudskog, ona iskonska energija svetlosti, ljubavi, naše prirode koja bira da se igra, ispolji, da bude radosna i ispunjena. Na žalost, to unutrašnje dete tokom svih naših nastojanja da se uklopimo, prilagodimo i odgovorimo zahtevima društva, tuđim očekivanjima i nametnutim ograničenjima postaje napušteno, zanemareno, odbačeno, ranjeno, povređeno i skoro mrtvo. Ono se bukvalno ponaša kao i svako drugo dete kome je uskraćena pažnja, nega i ljubav. Ono se takođe ljuti kada uradimo nešto bez pitanja i kada krenemo kroz život bez da ga povedemo sa sobom za ruku. Postaje usamljeno, neshvaćeno i prilično namćorasto, ne želi da sarađuje.
Da bismo ponovo ostvarili vezu sa unutrašnjim detetom i sa njim izgradili harmoničan i topao odnos, treba da mu se obratimo, da ga stalno nešto zapitkujemo i nastojimo da stalno sa njim komuniciramo. Ali, ono šte je još važnije, moramo mu dati prostor da se ispolji. Treba da ga pitamo šta oseća i šta bi ono odobralo u nekom trenutku. Svaku njegovu misao i emociju treba da uvažimo, a ne da odbacujemo, a potom ga grdimo i prosuđujemo.
Unutrašnje dete može biti naš najveći neprijatelj koji nam stalno postavlja mine i prepreke, ali isto tako može biti naš najveći prijatelj i saveznik. Od vas zavisi kakav ćete odnos izgraditi sa njim i koliko ćete biti topli, nežni, pažljivi i puni razumevanja. Ono što je još važno da znate jeste da nikada nećete biti uistinu srećni ako taj najvažniji odnos ne uspostavite i oplemenite. Od njega polaze svi ostali odnosi koje gradite u svetu.
🌺TMIntrospection™ seminar – nedelja, 21.01 od 10-19h
junkiesoultribe@gmail.com
JS

3 thoughts on “Rad sa unutrašnjim detetom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s