Umetnik duše

60558092_1401968516636869_5611073626297073664_o

Moje ime je Jelena Stefanović.
Završila sam Fakultet dramskih umetnosti, diplomirana sam producentkinja i predsednica Centra za kreativni i umetnički lični razvoj. Osim toga sam spiker, pisac, novinar, voditelj.
Poslednje dve godine ikonopišem.
Bavim se organizacijom radionica, seminara i predavanja iz oblasti ličnog razvoja, i to kroz umetničku edukaciju i podsticanje kreativnog izraza.
Autorka sam brojnih programa – Pisanje i Introspekcija, Napiši svoju novu životnu priču, Art stres terapija, kao i knjiga “Suze peku samo prvi put”, “Stara igra, nova umetnost”.
Radionice radim uglavnom individualno, pa više informacija možete dobiti preko mejla umetnikduse@gmail.com
Želim vam toplu dobrodošlicu na moj sajt!

*****************************************************************

Jelena knjiga
*************************************************************************

O AUTORKI
Jelena je vrlo talentovana i svestrana žena. Ona pleše, piše, uči, čita, podučava, fasilitira, radi sa ljudima, transformiše, motiviše, stvara. Jednom rečju, igra se. Često sa svoja dva dečaka. I govori, uglavnom mnogo. Ali, istinu samo.

Jelena je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Srbija (filmsku i TV produkciju), a njen diplomski rad je bio iz oblasti primenjene psihologije, govora tela i neverbalne komunikacije u televizijskoj produkciji. Takođe je završila dve godine doktorskih umetničkih studija (DA) gde je sprovodila istraživanje o uticaju drevnih orijentalnih plesova i pokreta u celini na um umetnika i kreativne potencijale svake individue.

Jelena je predsednica Centra za kreativni i umetnički lični razvoj.

Entuzijasta po prirodi, večito dete u duši, pomalo čudna i neshvaćena. Ukratko, srećna žena. Instruktorka je orijentalnog plesa, spisateljica i blogerka, večiti duhovni tragalac i istraživač. The Junkie Soul.

U stvari, Jelena je veliki sanjar koji veruje u jedan sasvim drugačiji svet. Ovaj je još kao mala odlučila da menja. Voli da budi ljude, a ako su baš u dubokom snu, onda viče. Na suptilan način, posvećeno baca seme svesnosti po polju života i redovno ga zaliva ljubavlju i zahvalnošću.

***************************************************************

Za sva pitanja u vezi sa sesijama i organizacijom seminara možete me kontaktirati preko mejla umetnikduse@gmail.com.

Moj novi YouTube kanal je Jelena Stefanovic

Klik SUBSCRIBE i pritisni zvonce!

Ukoliko želite da podržite rad Udruženja koje vodim, a koje ima za cilj podizanje nivoa kolektivne i individualne svesti kroz različite vidove kreativnog izraza i stvaralaštva, u kombinaciji sa alternativnim metodama samospoznaje, možete uplatiti donaciju na sledeći račun:

Centar za KULR, Sberbank, broj računa 285-2085090000007-92, svrha uplate “donacija”.

Takođe, možete postati i naš član i učestvovati u brojnim radionicama, Live treninzima i predavanjima. Većina edukacija se organizuje ONLINE.

received_3783462094837181944749440956343667.jpeg

Jelena is multi talented woman. Really, really talented. She writes, dances, learns, reads, teaches, facilitates, works with people, transforms, motivates, creates. In a word, she plays. Often with her two boys. And speaks, mainly a lot. But the truth only.

Jelena graduated on Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, Serbia (film and TV production) and her final work was related to the field of applied psychology, body language and non-verbal communication in TV production. She also finished two years of DA studies (doctor of arts) where she conducted the research about the influence of ancient oriental dances and the movement in general on artistic mind and creative potentials of each individual.

Jelena is the founder & the chairman of Center for creative and personal development.

She is enthusiast by nature, eternal child in her soul, a little bit weird and misunderstood. Briefly, happy woman. She is oriental dance teacher, writer and blogger, eternal spiritual researcher and traveler. The Junkie Soul.

In fact, Jelena is a great dreamer who truly believes in a completely different world. This one she decided to change as a little girl. She likes to wake people up, and if they are profoundly asleep, then she screams right next to their ears. In a subtle way – she devotedly throws the seed of consciousness on the field of life and nurtures it with love and gratitude every day.

***************************************************************